ฤดูร้อนปี 2556 นี้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดกลางเดือน พฤษภาคม

  
     ฤดูร้อนปี 2556 นี้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดกลางเดือน พฤษภาคม จะร้อนน้อยกว่าปีที่แล้ว ปริมาณฝนจะใกล้เคียงปีที่แล้ว
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศฤดูร้อนของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2556 เริ่มต้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ กลางเดือนมีนาคมถึงเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมภาคเหนือ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ กลางวันมีอากาศแห้ง อบอ้าว ร้อนและร้อนจัดได้บางวัน กับมีฟ้าหลัว(หมอกแดด) เกือบตลอดวัน เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บได้บางแห่ง ในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม ซึ่งบรรเทาความร้อนและชะล้างฝุ่นละอองลงมาได้บ้าง ฤดูร้อนปีนี้จะร้อนน้อยกว่าปีที่แล้ว และมีอุณหภูมิสูงสุดใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ขณะที่ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยและใกล้เคียงปีที่แล้ว ฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2556 และเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป
ข้อควรระวัง พายุฤดูร้อน เกิดได้บางวันในเดือนมีนาคม และเมษายน สภาวะความแห้งแล้ง ฤดูร้อนปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว และปริมาณฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยคาดว่าฝนที่ตกลงมาในปีนี้อาจไม่พอเพียงกับการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ำซากและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรระวังอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เนื่องจากอากาศที่ร้อนและแห้งเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัย และไฟป่าได้ง่าย ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พายุไซโคลน ในทะเลอันดามัน อาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาค อาจทำให้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มได้ จึงควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
4 มีนาคม 2556 , 16:30 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่