จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด 3 แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง เนื่องจากราคาตกต่ำ

  
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด เตรียมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 3 แนวทาง ครอบคลุมการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25556 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายหอมแดงในราคาต่ำกว่าต้นทุน และขอให้มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่(คพจ.) ได้มีการประชุมกันและเตรียมแนวทางช่วยเหลือไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ ประสานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม ตามข้อเรียกร้อง คือ รับซื้อหอมแดงคละ(แขวน 15 วัน) ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท เริ่มดำเนินการช่วยเหลือ ในวันที่ 5 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน 2556 และให้มีจุดรับซื้อ จำนวน 3 จุด ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการผลักด้านการส่งออกไปต่างประเทศ และประสานผู้ประกอบการในประเทศเพื่อรับซื้อผลผลิต ซื้อนำตลาด เพื่อระบายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด แบ่งเป็น ตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตได้ประมาณ 140 ตัน และตลาดในประเทศ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตได้ประมาณ 10,000 ตัน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับการประสานจากกรมการค้าต่างประเทศว่า ได้จัดคณะเดินทางไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียจะประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโควตาให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าอินโดนีเซียที่ยื่นขอโควตาไว้ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าหอมแดงอย่างแน่นอน ล่าสุด ผู้ส่งออกหอมแดงของไทย เริ่มขยับเข้ามาซื้อหอมแดงในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
 
5 มีนาคม 2556 , 15:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่