การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอต่างๆ ใน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการประชาสัมพันธ์ การอยู่เวรยาม การเข้าดับไฟ และการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน มีการจัดศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจฯ คอยมอนิเตอร์สภาพอากาศ จำนวน Hot Spot แจ้งให้นายอำเภอและให้นายอำเภอสั่งการในพื้นที่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชน เข้าดับไฟ ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอเพื่อบูรณาการการดำเนินงานรองจากระดับจังหวัด การดับไฟป่ากรณีที่ไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างและรุนแรงเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ให้ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะจัดกำลังสนับสนุน ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ใช้ยุทธศาสตร์ ไม่ไหม้ไม่ต้องดับ คือ เมื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่าก็ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าไปดับไฟเป็นหลัก จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9
จังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้านติดเขตป่า ทั้งหมด 1,002 หมู่บ้าน 132 ตำบล ใน 24 อำเภอยกเว้นอำเภอสารภี ซึ่งไม่มีพื้นที่ป่าไม้ โดยมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนไฟป่าและหมอกควัน 1784 หรือ 0 5322 1470, 0 5321 3872 และ 0 5311 2725
 
5 มีนาคม 2556 , 15:44 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่