สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านกู้ชีพ กู้ภัย
นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกระบวนการแข่งขัน EMS Rally ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากเขตพวงบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตและจากกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การใช้กระบวนการการแข่งขัน EMS Rally เป็นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์หรือการฟื้นฟูความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ผลมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยทุกจังหวัดควรจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และทักษะความพร้อมในการออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เนื่องจากทีมที่เชี่ยวชาญระดับสูงในแต่ละจังหวัดมีไม่เพียงพอ แต่เหตุเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในปัจจุบัน
สำหรับการแข่งขันมีสองประเภท คือ ระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 13 ทีม และระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเบื้องต้น มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม เนื้อหาการทดสอบความรู้ทักษะ ประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ โดยนำทีมที่ชนะเลิศระดับเขตมาแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเป็นระดับประเทศ
 
5 มีนาคม 2556 , 16:15 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่