งาน Chiang Mai Rabies Zero เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า

  
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน Chiang Mai Rabies Zero เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Chiang Mai Rabies Zero ครั้งที่ 3 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตรวจสอบสัตว์เลี้ยงของตนเอง ว่าถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือยัง และนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เพื่อสู่เป้าหมายการให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ในปี 2548 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ปี 2549 2 ราย และปี 2552 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง
กิจกรรมในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับสุนัขและแมว บริการให้คำปรึกษาและฉีดวัคซีน การแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล การแสดงความสามารถของสุนัขจากทีมมะหมา 4 ขาครับ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Doggy FAS Show จากรัชนีฟาร์มด้วยสุนัขกว่า 20 ตัว พร้อมนายแบบนางแบบ ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2 แสนโด๊สให้แก่นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายยังอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวของประชาชนต่อไป
 
30 มีนาคม 2556 , 20:26 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่