นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555

  
     นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555 โดยจะรับรางวัลกับนายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี 2555 โดยจะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท ในปีนี้จะมีการแสดงปาฐกถาพิเศษการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในช่วงค่ำของันที่ 31 มีนาคม 2556 จะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
สำหรับนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านข่าวและรายการ รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้รับการประเมินผลระดับดี มีการพัฒนาบุคลากรด้านข่าวอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแนวคิด กระบวนการพัฒนางาน การออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ Hot News Report การอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ “คิดบวก ลดความขัดแย้ง ร่วมแรงสร้างชาติ” การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลประชาสัมพันธ์ “คิดได้ แก้ปัญหาเป็น ผลสำเร็จอยู่แค่เอื้อม” เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับผิดชอบโครงการด้านยาเสพติด โครงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้อำนวยการประชาสัมพันธ์กรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และงานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 อีกด้วย
 
30 มีนาคม 2556 , 20:57 น. , อ่าน 1327  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่