จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีสงฆ์ และการถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เงินถุงแดง ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราช ในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พิธีอ่านสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ที่ดำรงตน ปฏิบัติงานเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ จำนวน 18 คน โดยจะเข้ารับมอบรางวัล ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2556 จำนวน 4 คน ที่เหลือจำนวน 14 คน ได้เข้ารับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในงานที่จัดขึ้นครั้งนี้
 
31 มีนาคม 2556 , 10:59 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่