จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ไม่เกิน 10 ไมครอน ลดลงกว่าวันก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีฝนตกในช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM10 ลดลง เนื่องจากมีฝนตกในช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศภาคเหนือ ช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2556 อากาศจะร้อนถึงร้อนจัด และจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม 2556 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 72 – 151ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 เท่ากับ 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI เท่ากับ 93 ค่า PM10 อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง แต่ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่า PM10 เท่ากับ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI เท่ากับ 107 ค่า PM10 อยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถือว่าค่า PM10 ลดลงจากวานนี้ทั้ง 2 จุด เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกในช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศภาคเหนือ ช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2556 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 เมษายน 2556 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในไม้ผลและพืชผัก ในระยะนี้และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน ตลอดจนโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตรด้วย
 
31 มีนาคม 2556 , 13:25 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่