กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร น้อมรำลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

  
     กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร น้อมรำลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร น้อมรำลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2556 ณ พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร และ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยนำสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและบันทึกภาพ พระราชวังพญาไท ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพระราชวังสนามจันทร์ ที่นำสิ่งก่อสร้างในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้ นิทรรศการเพิ่งดำเนินการเสร็จ
สำหรับ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัชพล ไชยพร และนายเชื้อพร รังควร ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 120 คน ไปเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
31 มีนาคม 2556 , 14:32 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่