รายงานพิเศษ สันติวิธี หวังลดความรุนแรงในภาคใต้

  
     รายงานพิเศษ การดำเนินการอย่างสันติวิธี การเจรจาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อหวังลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายหลังที่มีการพบกันระหว่างคณะเจรจาของรัฐบาลไทยและคณะเจรจาขบวนการบีอาร์เอ็นที่เกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย ว่าต่อไปนี้ จะเดินหน้าโดยการใช้กระบวนการเจรจามากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน นายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า ปัญหาชายแดนภาคใต้มีหลายมิติ ทั้งด้านการอำนวยความเป็นธรรม เชื้อชาติ อัตลักษณ์ คุณภาพชีวิต และบริการทางการแพทย์ ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และความหวาดระแวง การทำงานต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ต้องร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า บูรณาการและดูแลโดยการใช้พื้นที่ในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบเชื่อมโยงกัน จึงจะประสบความสำเร็จ และสื่อสารผ่านผู้นำศาสนา เพราะใกล้ชิดประชาชน สามารถละหมาดและเทศนาจูงใจประชาชนไปในทิศทางต่างๆ ได้ รัฐบาลต้องดูแลผู้นำศาสนา อีกทั้ง ดูแลทั้งการเมือง และการสาธารณสุข ซึ่งถือว่าสำคัญเช่นกัน
เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ยังกล่าวด้วยว่า การที่รัฐบาลไทย ได้พูดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้น ทุกกระบวนการต้องใจเย็น และต้องใช้เวลา สำหรับการปกครองเขตพื้นที่รูปแบบใหม่นั้น แม้จะเป็นเช่นไร ก็ต้องปกครองกันภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย คนไทยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแบ่งแยกดินแดน รัฐบาลต้องให้ประชาชนไทยทั้งประเทศและประชาคมโลกเข้าใจร่วมกันว่า ไม่มีการประกาศพื้นที่กฎอัยการศึก โดยสาระสำคัญของการเจรจาครั้งนี้ คือ ลดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เห็นพ้องกัน เพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการสันติสุข
เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความปรองดอง สมานฉันท์ในประเทศไทย ถือว่าสำคัญมาก เพราะในอีก 2 ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องบริหารงานโดยเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ส่วนในเรื่องความมั่นคงของภาคใต้ ทุกหน่วย ต้องทำงานร่วมกัน
รัฐบาลไทย ยังมีนโยบายสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ คือ การดำเนินการอย่างสันติวิธี มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ โดยการพบกันครั้งหน้า ในวันที่ 29 เมษายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้มีพัฒนาการก้าวหน้าในเชิงบวกให้มากที่สุด และนั่น ถือเป็นเส้นทางการลดการสูญเสีย ทั้งกำลังคนและงบประมาณเยียวยาความเสียหายของประเทศ ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
 
31 มีนาคม 2556 , 15:39 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่