เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เจียงใหม่งาม

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เจียงใหม่งาม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการวางระเบียบตึกสูงในเขตเมือง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เจียงใหม่งาม ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา(ศาลแขวงเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นโครงการเจียงใหม่งาม โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ได้แก่ ในเขตสี่เหลี่ยมคูเมือง จะมีการควบคุมความสูงตึกไม่เกิน 12 เมตร หรือ ไม่เกินความสูงตึก 4 ชั้น รูปแบบอาคารจะต้องเป็นแบบล้านนา โดยมีสีสันอาคารไม่ฉูดฉาด ตามลักษณะเมืองเก่า และตึกสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด ต้องสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือประมาณความสูงของตึกไม่เกิน 8-10 ชั้น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมตั้งแต่ตอนนี้ อนาคตตจะแก้ไขยาก ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีตึกสูงเกือบ 100 แห่ง ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะต้องเริ่มควบคุมแล้ว ครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้น โดยการขอความเห็นทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุ 717 ปี ถือเป็นเมืองแห่งไชยมงคล เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในดินแดนล้านนาและเป็นเมืองแห่งอนาคตในระดับนานาชาติ ซึ่งการพัฒนาไปสู่อนาคต ต้องร่วมกันกำหนดทิศทาง เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่ มีความสุขอย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอันดีงาม
 
1 เมษายน 2556 , 10:14 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่