นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แสดงความพร้อมทุกด้านในการจัดสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจุดสาธิตประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อีกหลายจุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมล้านนาอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมจัดพื้นที่จัดสงกรานต์อุษาอาคเนย์ เตรียมคนเชียงใหม่เข้าถึงประเพณีสงกรานต์ในหลายชาติ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปี 2556 ว่า ขณะนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพความปลอดภัยของน้ำในเขตคูเมือง ซึ่งผ่านการตรวจมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการแล้ว ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และได้รับรางวัลจาก สสส. โดยมีผลการปฏิบัติการ คือ ปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิต ไม่พบเลย ด้านคดีความ การทะเลาะวิวาท ลดไปเกินครึ่ง และภาพการเต้นยั่วยุ การแต่งกายยั่วยวน ก็ลดลงไปมาก ต้องมีการสานต่อการดำเนินงานต่อไป ในส่วนการจัดงาน ทั้งขบวนแห่ที่สวยงาม การขนทรายเข้าวัด ยังมีอยู่เช่นทุกปี แต่ปีนี้จะเพิ่มการสาธิตวัฒนธรรมเก่าแก่ของล้านนา ทั้งวันเนาว์ วันสังขารล่อง และวันพญาวัน เพิ่มจุดสาธิต คือ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัติรย์ และประตูช้างเผือก รณรงค์ให้แต่งชุดพื้นเมืองมากขึ้น และในส่วนของสวนสาธารณะหนองบวกหาด จะจัดเป็นสงกรานต์อุษาอาคเนย์ คือ การจัดสงกรานต์ในหลายชาติ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เพราะประเพณีสงกรานต์ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย โดยใช้เทศกาลสงกรานต์ เป็นการเตรียมพร้อมคนเชียงใหม่ให้ทราบถึงวัฒนธรรมต่างชาติ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า
ทั้งนี้ งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประดับตกแต่งเมือง รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองพูดภาษาคำเมืองตลอดทั้งเดือนเมษายน ควบคุมไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เล่นสาดน้ำรุนแรง ควบคุมไม่ให้แต่งกายล่อแหลมในลักษณะโคโยตี้และเต้นไม่สุภาพยั่วยุ และไม่นั่งรถกระบะสาดน้ำ
 
1 เมษายน 2556 , 10:17 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่