รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องปัญหามลพิษหมอกควัน

  
     รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องปัญหามลพิษหมอกควัน
ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่าพันคน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหนักในสองเรื่องคือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด โดยรองนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ทำงานร่วมกันแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ ทั้งนี้จากปัญหามลพิษหมอกควันที่เกินค่ามาตรฐานหลายจังหวัด หากมีการบุกรุกพื้นที่ป่า จะต้องจับกุมดำเนินคดีทุกราย โดยให้เน้นการเจรจา ชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษจากการเผา ไม่เน้นการใช้กฎหมายลงโทษ โดยให้ดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยมีข้อสั่งการทุกหน่วยงานนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 และ 21 มกราคม 2556 มาดำเนินการ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มข้นดำเนินการ ให้ประชาสัมพันธ์และบูรณาการการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว โดยขอทราบผลภายใน 7 วัน เพื่อจะได้ทราบว่าหน่วยงานไหนยังไม่เข้มแข็ง หน่วยงานใดต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ให้แจ้งเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้คลี่คลาย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จับกุมผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าและผู้ที่แอบอ้างว่ามีนักการเมืองหนุนหลังทุกราย
 
1 เมษายน 2556 , 19:40 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่