กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานเทศกาลล้านนาโลก 4 ถึง 7 เมษายนนี้ที่เชียงใหม่

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานเทศกาลล้านนาโลก 4 ถึง 7 เมษายนนี้ที่เชียงใหม่นำศิลปะวัฒนธรรมล้านนามาจัดแสดงผสมผสานกับศิลปะและดนตรีจากทั่วโลก
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายทอดด์ ทองดี ผู้จัดงานเทศกาลล้านนาโลก ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน เทศกาลล้านนาโลก ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด และทีมงาน เลอ มิวสิค จะจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2556 ณ บริเวณประเสริฐแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานฟรี งานดังกล่าวจะเป็นเทศกาลไร้พรมแดน มีการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร ผลิตภัณฑ์และสินค้าหัตถกรรมจากทั่วล้านนา ทั่วไทยและทั่วโลก โดยจะมีการแสดงโดยใช้พื้นฐานศิลปะล้านนาในการสร้างสรค์ผลงาน ทั้งงานปั้น วัฒนธรรมและดนตรีในรูปแบบประยุกต์ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับนักดนตรีพื้นบ้าน หรือด้วยการวาด เขียน ระบายวิสัยทัศน์ของตนเองในนิทรรศการ My Lanna มีการแสดงประชันกันระหว่างนักดนตรีและนักแสดงรุ่นใหม่ของล้านนา ชุดการแสดงพิเศษของแต่ละจังหวัด ทั้งศิลปินพื้นบ้านล้านนา ศิลปินชนเผ่า และศิลปินจากทวีปละหนึ่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และอัฟริกา นับเป็นการเปิดมิติใหม่ทางการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความเป็นล้านนากับศิลปะต่างๆ จากทุกมุมโลก
ในงานยังจะนำสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น.ณ ประเสริฐแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
2 เมษายน 2556 , 17:54 น. , อ่าน 1293  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่