กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ เรียกร้องให้รัฐบาลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

  
     กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ ปักหลักรวมตัวเรียกร้องให้ตัวแทนรัฐบาลลงพื้นที่หาข้อยุติแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ โยอินชัย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ จากอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อปี 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 510,000 ราย ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 7 เมษายน 2556 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สถาบันเจ้าหนี้ และกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินไปแล้ว กว่า 20,000 ราย คงค้างอีกกว่า 400,000 ราย จึงทยอยมารวมตัวกัน เพื่อเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เข้ามากำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วยตนเอง และนำข้อเรียกร้องเหล่านี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ได้แก่ ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทะเบียนหนี้) ไว้กับกองทุนฟื้นฟูทุกรายบัญชี ทุกวงเงิน ทุกสถานะหนี้ ที่เป็นหนี้กับ ธกส. ตั้งแต่รอบที่ 1 พ.ศ. 2544 ถึงรอบปัจจุบัน ย้ายหนี้สินและทรัพย์สินมาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนากาเกษตรกรทั้งหมด ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อชำระหนี้แทนแก่เกษตรกร จำนวนร้อยละ 50 ของเงินต้นคงค้างทั้งหมด หรือตามข้อตกลง หลังจากนั้นให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ผ่อนชำระเงินต้นคงค้างไม่เกินร้อยละ 50 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 กับกองทุนฟื้นฟูฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 20 ปี ระหว่างที่เกษตรกรผ่อนชำระ ให้ ธกส. โอนหนี้สินและทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทุกบัญชี ทุกคน มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูฯ ป้องกันการขายทอดตลาด โดยในระหว่างที่ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ ธกส. ระงับการทวงถาม ฟ้องร้อง และบังคับคดี
ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกร ยังกล่าวด้วยว่า หากไม่มีตัวแทนของรัฐบาลลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ชุมนุมจะปักหลักรอ จนกว่าจะได้ข้อยุติที่ชัดเจน
 
2 เมษายน 2556 , 18:02 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่