สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการคุมเข้มมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการคุมเข้มมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยสถิติอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา สูงที่สุดกว่าร้อยละ 50 ในปีก่อน
นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ทุกปี เป็นช่วงที่ประชาชนจะมีการพบปะสังสรรค์กัน และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้วางแผนการดำเนินงานบูรณาการกับหลายหน่วยงาน โดยในปี 2556 ได้นำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ทั้งการประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทาง ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือ บนรถ เพื่อลดการกระทำผิดระหว่าง วันที่ 1-17 เมษายน 2556 ตั้งด่านตรวจบูรณาการทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น เน้นให้บังคับใช้กฎหมาย ในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อตรวจจับ ปรับจริง หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการจับและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ จะบูรณาการทำงานกับภาครัฐและเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ออกประชาสัมพันธ์และตรวจตามจุดต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย โดยจะมีการเปรียบเทียบปรับทุกด่านที่ตรวจพบ ถือเป็นการเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2555 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 87 ครั้ง บาดเจ็บ 95 คน เสียชีวิต 9 ราย สูงสุด เกิดกับรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84 และเมาสุรา ร้อยละ 52
 
2 เมษายน 2556 , 18:06 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่