สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และให้ผู้ใช้แรงงาน
สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ภายใต้ชื่องาน แรงงานเชียงใหม่พร้อมก้าวไกลไปสู่อาเซียน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน สร้างความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และให้ผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ณ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานที่จัดงานในปีนี้ จะสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมและขบวนพาเหรดที่แสดงพลังร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของบรรดาผู้ใช้แรงงานทั่วโลก สำหรับประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานในฐานะที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง และถือเป็นวันหยุด
 
2 เมษายน 2556 , 18:29 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่