สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม 1 ร้าน 1 ดวง 1 ชั่วโมง เพื่อโลก เพื่อเรา

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม 1 ร้าน 1 ดวง 1 ชั่วโมง เพื่อโลก เพื่อเรา รณรงค์ลดการใช้พลังงานสนองนโยบายรัฐบาล
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “1 ร้าน 1 ดวง 1 ชั่วโมง เพื่อโลก เพื่อเรา ” โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน บริเวณย่านไนท์บาร์ซ่า ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าสถิติการใช้ไฟฟ้าของไทยในช่วงฤดูร้อนของปี 2556 นี้ จะพุ่งสูงสุดทำสถิติใหม่อยู่ประมาณ 27,000 เมกกะวัตต์ หรือสูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกับสหภาพพม่าจะหยุดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติช่วงระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยลดลง เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานของประเทศไทย รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนร่วมประหยัดพลังงาน
กิจกรรมในงานทั้งหมดได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกสติกเกอร์ลดการใช้พลังงาน และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้สัญจรไป-มาย่านไนท์บาร์ซ่า ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมประหยัดพลังงาน โดยการปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานประหยัดไฟเบอร์ 5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน และช่วยกันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 
2 เมษายน 2556 , 19:52 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่