สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดินหน้าสานต่อโครงการคุ้มครองนักท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจบ้านจัดสรร อาคารชุด และเช่าซื้อ ยังเป็นปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ส่วนกลาง ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) จัดประชุมโครงการ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตระหนักและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ การดำเนินโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นครั้งที่ 5 เพื่อตรวจสอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจขายของที่ระลึก ของฝาก และกลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยว โดยปัญหาส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา คือ ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจบ้านจัดสรร อาคารชุด และเช่าซื้อ ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวมีการร้องเรียนเข้ามาบ้าง
สำหรับการดำเนินการของ สคบ. ในระดับประเทศ จะดำเนินการบูรณาการงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับอีกหลายหน่วยงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เช่น ด้านมาตรฐานสินค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในคราวเดียว ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อน
 
3 เมษายน 2556 , 13:51 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่