เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูยื่นหนังสือ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้นายกรัฐมนตรีลงมาจัดการปัญหา

  
     เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือหลายพันคน ปักหลักชุมนุมพักค้างแรมที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกัน 3 วันแล้ว ล่าสุดยื่นหนังสือ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้นายกรัฐมนตรีลงมาจัดการปัญหา
หลังจากเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือหลายพันคน ปักหลักชุมนุมพักค้างแรมที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันมา 3 วันแล้ว ล่าสุดทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ โดยนายประนอม เชิดชัยภูมิ ประธานอนุกรรมการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนผู้ชุมนุมอ่านข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้ามากำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วยตนเอง และนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู โดยขอให้ปรับย้ายหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูทุกรายทุกบัญชี ให้รัฐบาลชำระหนี้แทนให้เกษตรกรร้อยละ 50 ของเงินคงค้างทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ผ่อนชำระเงินต้นคงค้างไม่เกินร้อยละ 50 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 กับกองทุนฟื้นฟูภายในระยะเวลา 20 ปี โดยระหว่างที่ผ่อนชำระให้ ธกส.โอนทรัพย์สินของเกษตรกรที่เป็นหลักประกันมาไว้ที่กองทุนฟื้นฟู ให้รัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขเวลาการเสียชีวิต ทุพพลภาพภายใน 31 ธันวาคม 2552 ออก ระหว่างที่ยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีให้ ธกส.ระงับการทวงถาม ฟ้องร้อง บังคับคดีหนี้สินกับเกษตรกรและของดชำระหนี้จนกว่ามติ ครม.จะออกมา โดยขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2556 นี้
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องดังกล่าวและพร้อมจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมร้องขอ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักรอคำตอบ จนกว่าจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจ โดยได้มีการนำเต็นท์มากางที่พักค้างแรมเป็นคืนที่สามแล้ว
 
3 เมษายน 2556 , 15:39 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่