จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม เตรียมจัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม เตรียมจัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 16 เมษายน 2556 โดยจะมีขบวนแห่จากภาคส่วนต่างๆ กว่า 30 ขบวน เข้าร่วม สะท้อนประเพณีล้านนาที่ยาวนาน
ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการเตรียมจัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีของชาวล้านนาและวันทางจันทรคติ เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนเป็นที่กล่าวขานและชื่นชมของผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 จะเริ่มในเวลา 13.30 น. โดยจะมีการจัดริ้วขบวน ณ ประตูท่าแพ บริเวณถนนราชดำเนินด้านข้างโรงแรมมนตรี ยาวไปจนถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส่วนการเคลื่อนขบวนแห่จะใช้เส้นทางถนนท่าแพไปจนถึงพุทธสถาน จากนั้นจะเลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศและเลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ จะเป็นผู้นำขบวน ต่อด้วยขบวนสระเกล้าดำหัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม สโมสร สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และภาคเอกชน รวมกว่า 30 ขบวน ซึ่งในแต่ละขบวนก็จะมีเครื่องสระเกล้าดำหัว ประกอบด้วย หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง ดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา แสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชมตลอดเส้นทาง และเมื่อขบวนแห่เคลื่อนเข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเป็นผู้แทนกล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะกล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่มาร่วมสระเกล้าดำหัวเป็นเสร็จพิธี
 
3 เมษายน 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่