พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงหรีดในพิธีบำเพ็ญกุศลศพร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงหรีดในพิธีบำเพ็ญกุศลศพร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวเป็นล้นพ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงหรีดในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย หรือ ผู้กองมะขาม อายุ 32 ปี ผู้บังคับกองร้อย ร้อย ร.15123 สังกัด หน่วยเฉพาะนราธิวาส 30 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ที่ศาลาสหัทหงส์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวศรีอุปโยเป็นล้นพ้น
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ มีการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีสวดพระอภิธรรมทุกคืน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 โดยมีหน่วยทหาร บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ร้อยเอกศิวัช เคยศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 ในเวลา 10.00 น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และสวดมาติกา-บังสุกุล เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 12.30 น.เชิญหีบศพสู่สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 น. พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล จากนั้นเวลา 14.00 น.จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
3 เมษายน 2556 , 17:03 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่