องค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ 28 ถึง 30 พฤษภาคม นี้

  
     มะม่วงพืชเศรษฐกิจของเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกว่า 7 หมื่นไร่ ปลูกมากที่สุดที่อำเภอพร้าว เป็นผลไม้ส่งออกที่เลื่องชื่อ ล่าสุดองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่
มะม่วงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ปลูก คือ พร้าว ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว และแม่แตง เนื้อที่กว่า 73,000 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำรายได้เข้าจังหวัดปีละกว่า 200 ล้านบาท พื้นที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดคืออำเภอพร้าว โดยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่มีตลาดส่งออกคือญี่ปุ่น เกาหลี ประเทศแถบยุโรป และในอนาคตอันใกล้จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วงของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะจัดงาน “วันมะม่วง ของดีเมืองเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณด้านข้างโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงคุณภาพของเชียงใหม่ ขยายโอกาสทางการตลาด พัฒนามะม่วงสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและอนุรักษ์มะม่วงพันธุ์ดีของจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ คุ้มสุภา อุปนายกสมาพันธ์ผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า มะม่วงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา ปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจากเชียงใหม่ได้รับการยอมรับ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปรียบในเชิงภูมิประเทศ เนื่องจากมะม่วงที่เชียงใหม่จะให้ผลผลิตช้าที่สุดในประเทศไทย จึงกลายเป็นมะม่วงนอกฤดูกาลผลิต
งานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ นอกจากประชาชนจะได้เลือกซื้อเลือกชิมมะม่วงจากเจ้าของสวนโดยตรงแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น นิทรรศการด้านวิชาการผลิต การตลาด ด้านการเกษตร นิทรรศการมะม่วง การแสดงพันธุ์มะม่วงกว่า 20 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง จำหน่ายกล้ามะม่วงและการจำหน่ายอาหารที่ใช้มะม่วงเป็นวัตถุดิบในการปรุง
 
3 เมษายน 2556 , 17:14 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่