กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก ชนิดเอช 7 เอ็น 9

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดเอช 7 เอ็น 9 หลังพบมีผู้ติดเชื้อในจีน 3 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย โดยให้เตรียมพร้อมระบบการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว และการเฝ้าระวังผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
จากการรายงานข่าวว่าคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด เอช 7 เอ็น 9 จำนวน 3 รายเสียชีวิต 2 ราย ในมณฑลเซี่ยงไฮ้ 2 ราย มณฑลอันฮุย 1 ราย โดยอาการของทั้ง 3 ราย เริ่มจากมีไข้สูง ไอ ปอดอักเสบรุนแรงและหายใจลำบาก ด้านนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพบผู้ป่วยที่จีน 3 ราย เป็นการพบการติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 (H7N9) ถือเป็นครั้งแรกที่ติดมาจากสัตว์สู่คน ซึ่งขณะนี้ ทางการจีนได้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้สัมผัสกับผู้ป่วยใน 2 เมืองนี้ จำนวน 88 ราย และอยู่ระหว่างหาสาเหตุการติดเชื้อ ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานพบเชื้อนี้มาก่อน เคยพบเฉพาะสายพันธุ์เอช 5 เอ็น1 (H5N1) ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงที่สุด ในช่วงปี 2547 -2549 หลังจากนั้นไทยได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายงานติดต่อกันจนถึงขณะนี้รวมกว่า 5 ปี
อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมพร้อมระบบการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมห้องตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ให้สำนักระบาดวิทยาและโรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและมีอาการรุนแรง ได้แก่ โรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ทุกรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจจับสัญญาณโรคได้ทันท่วงที และเตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผลการเฝ้าระวังยังไม่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มผิดปกติ ได้ให้สำนักระบาดวิทยาประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิด โดยระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข มี 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว หรือเอสอาร์อาร์ที ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อตรวจจับความผิดปกติ ที่ผ่านมายังไม่พบ และส่วนที่ 2 การเฝ้าระวังในระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งทำงานร่วมกับปศุสัตว์และชุมชน มีการสื่อสารการป้องกัน ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีความเสี่ยง ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการอยู่ในระดับการเฝ้าระวังไข้หวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 ทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ในประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ทุกประเทศจับตาเฝ้าระวังโรคนี้แล้ว
สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ทั่วโลก ในปี 2556 นี้องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใน 3 ประเทศคือกัมพูชา จีน และอียิปต์ มีผู้ป่วยรวม 10 ราย เสียชีวิต 7 ราย และตั้งแต่ปี 2546 -2556 มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกรวม 620 ราย เสียชีวิต 367 ราย ใน 15 ประเทศ
 
4 เมษายน 2556 , 15:40 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่