จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ขณะนี้มี 5 ประเทศตอบรับเข้าร่วมแล้ว
ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งขณะนี้มี 5 ประเทศตอบรับเข้าร่วมแล้ว
ที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการประชุม การปฏิบัติการและติดตามความก้าวหน้าเพื่อเตรียมการจัดประชุมฯ ของดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2556 ครอบคลุม การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างหอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อใช้รองรับระดับผู้นำประเทศ ประชุมติดตามความพร้อมด้านการต้อนรับผู้นำประเทศ การรักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศ การจราจร โรงแรมที่พัก ร้านอาหารที่ใช้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการแสดง การเลี้ยงต้อนรับผู้นำประเทศ และการเตรียมงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการประสานการจัดประชุมฯ โดยได้ดำเนินการแจ้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา แจ้งสำนักงานโทรศัพท์เชียงใหม่ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย สนับสนุนการปฏิบัติงาน แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รองรับการประชุม แจ้งสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ตั้งบูธให้บริการด้านไปรษณีย์ และเสนอให้หน่วยงานด้านการศึกษา พิจารณาเลื่อนวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดหลังจากวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดประชุม เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 
4 เมษายน 2556 , 17:15 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่