จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์อุษาอาคเนย์เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 5 ชาติ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์อุษาอาคเนย์เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 5 ชาติให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเป็นอีกสีสันของงานสงกรานต์เชียงใหม่
นางสาววิราชินี คำชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สงกรานต์อุษาอาคเนย์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “สงกรานต์อุษาอาคเนย์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในงานประชาชนจะได้ชมริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่จากในวัฒนธรรมของลาว พม่า จีนยูนาน กัมพูชาและไทย
สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา ประมาณ 17.00 น. ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีริ้วขบวนมหาสงกรานต์อุษาอาคเนย์ 12 ขบวน เริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านสี่แยกกลางเวียง วัดเจดีย์หลวง สี่แยกประตูเชียงใหม่ ถนนบำรุงบุรี ประตูสวนปรุง ไปสิ้นสุดที่สถานที่จัดงานสวนสาธารณะหนองบวกหาด มีดาราสาวแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมนั่งขบวนพาเหรดนางสงกรานต์ของไทย โดยเบื้องต้นได้เชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
 
4 เมษายน 2556 , 17:49 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่