ตรวจสอบความสะอาดของน้ำในคูเมือง พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบความสะอาดของน้ำในคูเมือง พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่แล้ว
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณแจ่งศรีภูมิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ว่าสามารถใช้น้ำในคูเมืองเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่ขุดลอกคูเมืองบริเวณแจ่งหัวรินและเติมปูนขาว เพื่อปรับสภาพและกำจัดแบคทีเรียในดินก้นคูเมือง หลังจากนั้นได้ผันน้ำดีเข้าคูเมือง ปรับสภาพน้ำในแหล่งน้ำในคูเมือง โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพน้ำโดยรอบคูเมือง นำสารจับตะกอนหรือ nClear เติมลงในคูเมืองสองครั้ง เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำคูเมือง เก็บตัวอย่างจาก 20 จุดส่งตรวจสอบ 4 ครั้ง เติมคลอรีนเพื่อกำจัดแบคทีเรีย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำในคูเมืองเชียงใหม่สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยแน่นอน
ในการนี้นายกเทศมนตรีได้ทดสอบล้างหน้าจากน้ำในคูเมือง และได้ฉีดพ่นฝอยเติมคลอรีนในคูเมืองเป็นครั้งสุดท้าย อันเป็นสัญลักษณ์ว่า ขณะนี้น้ำในคูเมืองเชียงใหม่เต็มเปี่ยมฝั่ง ใส เย็นและสะอาด พร้อมแล้วสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมรองรับมากมายกว่าทุกปีที่ผ่านมา
 
4 เมษายน 2556 , 17:50 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่