พิธีพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก

  
     พิธีพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก ขณะที่กองทัพบกปูนบำเหน็จ 9 ขั้น เลื่อนชั้นยศเป็นพันเอก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหีบเพลิงเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย ผู้บังคับกองร้อย ร้อย ร.15123 สังกัด หน่วยเฉพาะนราธิวาส 30 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ณ สุสานสันกู่เหล็ก โดยพลเอกจิระเดช โมกขะศมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี มีกองร้อยเกียรติยศอัญเชิญหีบเพลิงอย่างสมเกียรติ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวศรีอุปโยเป็นล้นพ้น ท่ามกลางญาติมิตร เพื่อนร่วมรุ่น ร่วมพิธี บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก
ร้อยเอกศิวัช ศรีอุปโย หรือผู้กองมะขาม เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2524 เป็นบุตรคนที่สองของนายพิพัฒน์ และนางสุธีวรรณ ศรีอุปโย ภูมิลำเนาอยู่ที่ 56/98 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 41 นักเรียนนาย จปร.รุ่น 52 บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548 ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ร้อยเอกศิวัช เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ด้วยอายุ 32 ปี โดยกองทัพบกได้ปูนบำเหน็จ 9 ขั้น เลื่อนชั้นยศเป็นพันเอก
 
4 เมษายน 2556 , 19:28 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่