กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ รับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ รับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการวิทยุ Happy Time ทาง สวท.เชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงโทษของการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดจำนวนการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎจราจร รวมถึงบทลงโทษแก่กลุ่มเป้าหมาย รณรงค์ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สร้างความตระหนักในความปลอดภัยของการขับขี่ ด้วยการเมาไม่ขับ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่จำนวนมาก ซึ่งการเมาสุราขับรถนั้น เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนให้มีสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ
กิจกรรมในงานมีการแสดงรณรงค์เมาไม่ขับ และยังจัดขบวนประชาสัมพันธ์รอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนผู้พบเห็นด้วย
 
5 เมษายน 2556 , 11:50 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่