เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยอันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยอันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานอำนวยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอุบัติภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ บริเวณคูเมือง หน้าโรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังร่วมซ้อมแผนโดยสมมุตสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้โรงแรม และมีผู้ติดอยู่บนตัวอาคาร ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังได้ซักซ้อมแผนช่วยชีวิตกรณีมีผู้ตกน้ำในคูเมืองด้วย นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ได้มีการเตรียมการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติเวรยามประจำสถานีดับเพลิงทั้ง 7 หน่วย ให้เตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานและพร้อมถึงที่เกิดเหตุภายใน 15 นาที ซ้อมแผนกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ อุบัติภัยจากการจราจรทางบกและทางน้ำ จัดสายตรวจป้องกันอัคคีภัยออกตรวจ และแนะนำทั้งผู้ที่อยู่ในอาคารสูงและสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายเตือนภัยเขตน้ำลึกคูเมืองทั้งสี่ด้านทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดวางทุ่นลอยน้ำโดยรอบคูเมือง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยประเพณีสงกรานต์ 4 จุด พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยยังกังวลในเรื่องการเข้าถึงจุดเกิดเหตุที่อาจจะล่าช้า เนื่องจากช่วงประเพณีสงกรานต์จะมีคนมาเที่ยวจำนวนมาก การจราจรอาจติดขัด จึงเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นส่วนล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุ การซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อลดการสูญเสีย และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
สำหรับแผนที่เตรียมไว้จะต้องบูรณาการหน่วยงานทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อพ.ปร. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ แพทย์และพยาบาล สำหรับประชาชนที่พบเห็นอุบัติภัย แจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-259074 หรือ 053-234444 หรือ 199 โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำคูเมือง 5-6 จุดและที่สถานีดับเพลิงตลอด 24 ชั่วโมง
 
5 เมษายน 2556 , 12:23 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่