พิธีเปิดงานประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้วที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ปีนี้มีส่างลอง 24 องค์

  
     พิธีเปิดงานประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้วที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ปีนี้มีส่างลอง 24 องค์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้ว ณ ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งวัดป่าเป้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 20 แล้ว มีส่างลองหรือลูกแก้ว 24 องค์ ขบวนได้ตกแต่งอย่างสวยงาม ส่างลองต่างแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างเต็มที่ตามประเพณีไทยใหญ่ ด้วยชุดที่สวยงามอลังการ ตามความเชื่อว่าส่างลองเหมือนกับองค์เจ้าชายที่จะเสด็จเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ จึงได้จำลองเครื่องแต่งกาย ให้เหมือนเจ้าชายองค์น้อย ด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด และเครื่องประดับ พร้อมกับแต่งหน้าแต่งตาให้อย่างสวยงามตามประเพณีชาวไทยใหญ่ ก่อนที่จะนำขึ้นขี่ม้า และแห่ด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง ทั้งฆ้อง กลอง มีการร่ายรำด้วยจังหวะที่สนุกสนาน โดยขบวนได้เดินแห่ไปรอบคูเมืองเชียงใหม่จนถึงสถานที่ประกอบพิธีวัดป่าเป้า ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก
พระครูอมร วีรคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเป้าเจริญพรว่า เด็กชายขาวไทยใหญ่ทุกคน จะต้องบวชลูกแก้วหรือส่างลองตามประเพณี เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ยึดมั่นในพุทธศาสนา เป็นหลักในการดำรงชีวิต เมื่อถึงคราวปิดเทอม พ่อ แม่ก็จะนำบุตรชายมาบวชลูกแก้ว เป็นสามเณร ได้ฝึกสมาธิ ฝึกวินัย เพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไป
งานประเพณีปอยส่างลองของวัดป่าเป้าจะจัดระหว่างวันที่ 4-6 เมษายนประจำทุกปี และได้ถูกบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวันที่ 6 เมษายนก็จะเป็นพิธีเข้าอุปสมบทเป็นสามเณรของส่างลอง
 
5 เมษายน 2556 , 12:57 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่