สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ชาวเชียงใหม่ รวมใจ สู้วิกฤตไฟฟ้า

  
     สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ชาวเชียงใหม่ รวมใจ สู้วิกฤตไฟฟ้า โดยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามนโยบาย 3 ป. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียส และปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จำเป็น
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ชาวเชียงใหม่ รวมใจ สู้วิกฤตไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก สาเหตุการหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาทิ้งและแท่นที่อยู่อาศัย ต้องมีการติดตั้งใหม่ ของแหล่งยาดานา ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องหยุดการรับก๊าซจากแหล่งในประเทศเมียนมาร์ทั้งหมด อีกทั้งในวันที่ 5 เมษายน 2556 กระทรวงพลังงานได้คาดการณ์ว่า จะเป็นวันที่มีอากาศร้อน การใช้ไฟฟ้าจะสูงที่สุดในรอบปี ประเทศไทยต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงสุด จำนวน 26,300 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานผ่านกิจกรรมดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบาย 3 ป. ได้แก่ ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า และปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ด้านมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด โดยอาคารอำนายการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารที่มีการดำเนินการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคาร เพื่อสร้างความตระหนัก ลดต้นทุนด้านพลังงานของหน่วยงาน ป้องกันการขาดแคลนและเสริมสร้างความมั่นคงของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
สำหรับการจัดงานมีขึ้นตลอดทั้งวัน ทั้งกิจกรรมฝ่าวิกฤตพลังงานไทยเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ ให้ประชาชนนำหลอดไส้ทั้งที่ชำรุดและไม่ชำรุด มาแลกเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน ขนาด 13 วัตต์ ครัวเรือนละไม่เกิน 5 หลอด การสาธิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การรณรงค์ ให้ความรู้ พิธีปิดไฟที่ไม่จำเป็นและปรับเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
 
5 เมษายน 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่