อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยได้รับผลกระทบด้านบวกในการเปิดประชาคมอาเซียน อาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำตลาด

  
     อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยได้รับผลกระทบด้านบวกในการเปิดประชาคมอาเซียน อาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำตลาด แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือมาตรฐาน เทคโนโลยีและภาษาในการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนา ปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค้นหาโอกาสในการค้าและการลงทุนในกลุ่ม AEC ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งนายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้เชี่ยวชาญอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่าในการเปิดประชาคมอาเซียนนั้น อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็น 1 ใน 7 อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ซึ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอาเซี่ยน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีลูกค้าคือกลุ่ม CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม ซึ่งหากไทยไม่เตรียมพร้อมก็จะมีสิงคโปร์และมาเลเซียที่พร้อมกว่าบุกตลาดทันที โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยต้องพัฒนาคือภาษาในการสื่อสารและมาตรฐาน อันเป็นไปได้ว่าสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ทำตลาดเก่งจะรับคำสั่งซื้อจากทั่วโลกมาจ้างผู้ประกอบการไทยพิมพ์ก็เป็นได้ เนื่องจากสิ่งพิมพ์ของไทยมีฝีมือดี ประณีต แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือมาตรฐาน และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยทั่วประเทศมีประมาณ 3500 แห่ง ในจำนวนนี้ร้อยละ 98 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 
5 เมษายน 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่