ผู้นำระดับกษัตริย์ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกว่าสิบประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมน้ำโลก

  
     รองนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมน้ำโลก เบื้องต้นมีผู้นำระดับกษัตริย์ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกว่าสิบประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุม
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามเตรียมความพร้อม เพื่อจัดประชุมน้ำโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้จากการที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงในเรื่องรายละเอียด เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับโลก มีผู้นำระดับกษัตริย์ ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีกว่า 10 ประเทศและรัฐมนรีกว่า 20 คน ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้ว และเป็นการเปิดตัวการจัดประชุมครั้งแรกที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ จึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในการประชุมน้ำโลก มีสามส่วนที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านน้ำกว่า 30 เรื่อง และการประชุมระดับผู้นำในวันสุดท้าย ประเด็นใหญ่คือการแก้ปัญหาน้ำไม่พอ น้ำท่วม น้ำแล้ง โดยจะมีการประกาศเจตนารมณ์เชียงใหม่หรือ Chiang Mai Decoration โดยประเทศไทยจะนำเสนอกรณีศึกษาเรื่องการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่ได้ผล
 
6 เมษายน 2556 , 14:56 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่