ที่ประชุมมีมติให้ย้ายคณะบริการจัดการประชุมน้ำโลกมาไว้ที่เชียงใหม่

  
     ที่ประชุมมีมติให้ย้ายคณะบริการจัดการประชุมน้ำโลกมาไว้ที่เชียงใหม่ เพื่อการเตรียมการจัดประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชน และกรมทรัพยากรน้ำมาประจำการ
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมน้ำโลกแล้วเสร็จ จะย้ายคณะบริการจัดการประชุมน้ำโลกมาไว้ที่เชียงใหม่ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นประธานเตรียมจัดการประชุม ทั้งจัดการเรื่องความปลอดภัย เตรียมสถานที่ การบริหารจัดการทั้งหมด โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยเข้ามาร่วมทำงานประมาณ 50 คนจากจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน และกรมทรัพยากรน้ำ มาร่วมเตรียมการทำงาน
โดยผู้นำประเทศต่าง ๆ จะเข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาวของจังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง โดยในช่วงบ่ายได้แบ่งคณะทำงานประชุมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการทำงาน หลังจากนั้นคณะจะไปสำรวจตามโรงแรมที่ผู้นำจะเข้าพัก และร้านอาหารที่จะจัดเลี้ยงหรือนำมาจัดเลี้ยงในงานประชุม โดยรองนายกรัฐมนตรีจะประชุมเตรียมการจัดการประชุมน้ำโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายนนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
6 เมษายน 2556 , 15:16 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่