สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ส่งเสริมโรงงานกว่าพันแห่งทั่วประเทศผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนได้กว่า 170 เมกกะวัตต์

  
     นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส หรือ CBG ในภาคปศุสัตว์ทั่วประเทศมาเป็นกว่า 18 ปี โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน โดยให้การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศ 1,062 แห่ง ผลิตเป็นพลังงานทดแทนนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณ 170 เมกกะวัตต์ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้กว่า 676 ล้านลูกบาศก์เมตรผลิตไฟฟ้าได้กว่า 946 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาท หรือเทียบกับว่าสามารถนำไปใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถึง 6 ปี นอกจากนี้ยังได้นำพลังงานก๊าซชีวภาพไปอัดลงถัง LPG เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และเติมน้ำมันให้รถที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 2 ปี รถยังวิ่งได้ดี ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์แต่อย่างใด สถาบันวิจันและพัฒนาพลังงานนครพิงค์พร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีพลังงานทดแทนใช้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ทางการพม่าต้องซ่อมแซมท่อส่งแก๊ส โรงงานกว่าพันแห่งที่ร่วมโครงการจะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กว่า 170 เมกกะวัตต์ทั้งใช้เองและเข้าระบบเพื่อชดเชยพลังงานไฟฟ้าที่หายไป
ในการแถลงข่าวดังกล่าวนายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตรกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ร่วมแถลงข่าวและเปิดเผยว่า ฟาร์มเฟรชมิลค์ซึ่งเลี้ยงโคกว่า 4 พันตัว ปัจจุบันไม่ได้ซื้อไฟฟ้าใช้ ได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากก๊าซชีวภาพทั้งหมด ประหยัดและเพิ่มรายได้ เป็นตัวอย่างให้สถานที่อื่น ๆ นำไปปฏิบัติตามได้ ขณะเดียวกันยังมีโครงการจะไปศึกษากรณีซังและต้นข้าวโพดจำนวนมาก ที่อำเภอแม่แจ่มอเกษตรกรมักจะเผาทำลายก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควันาจจะมีการตั้งโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตไฟฟ้า และในอนาคตข้างหน้าอาจจะส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนไปเลี้ยงโคและปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแทนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 
6 เมษายน 2556 , 17:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่