กกต. จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

  
     ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทยอยมาด้วยตนเองและส่งตัวแทน เข้าร่วมอบรมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ล่าสุด มีผู้มาลงชื่อเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 9,800 คนแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมศรีนครพิงค์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะประชุมร่วม โดยมีผู้สมัครและตัวแทนทยอยเข้าอบรม ได้แก่ หมายเลข 1 นายทวีศักดิ์ ภูพา มาด้วยตนเอง หมายเลข 2 นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ส่งผู้แทน นางสาวจรัญญา พวงตรง ร่วมอบรม หมายเลข 3 นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ ส่งผู้แทน นางนศกร พัฒนมาศ ร่วมอบรม และ หมายเลข 4 ว่าที่ร้อยตรี ทวีป ยอดเศรณี มาด้วยตนเอง
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าว ก็เพื่อทำความเข้าใจกับผู้สมัครถึงข้อปฏิบัติ ข้อห้าม กฎ ระเบียบ และต้องการให้ผู้สมัครทั้ง 4 คน ตระหนักถึงความสมานฉันท์ในการแข่งขัน ขณะนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งพร้อมเกือบ 100% แล้ว ทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอสันกำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด มีผู้มาแสดงตนการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 12 เมษายน 2556 จำนวนกว่า 9,800 คน คาดว่าการเลือกตั้งจะไม่มีความรุนแรง และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ เสียง นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ เริ่มต้นที่ จบที่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง จะมีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2556 ยังเกรงว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ถึงที่ตั้งเป้าหมายไว้คือร้อยละ 70 และเกรงว่าข้าราชการจะวางตัวไม่เป็นกลาง สำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม่ออน ล่าสุด ได้ส่งชุดสืบสวน สอบสวน และระวังภัยล่วงหน้าลงพื้นที่แล้ว ยังไม่พบความผิดปกติ
 
7 เมษายน 2556 , 12:17 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่