รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาล การติดตั้งถังน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ของประชาชนพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2 ตำบลสันปูเลย และวัดใหม่ชลประทานชูชาติ หมู่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การปฏิบัติการเจาะบ่อน้ำบาดาล และพบปะประชาชน โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชน ผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เพื่อหาทางแก้ไขแบบทันที ทั้งการขุดลอกคูคลอง ระบบประปาที่ไม่เพียงพอ และการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากนายอำเภอดอยสะเก็ดว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะน้ำใช้ จึงสั่งการเร่งรัด การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 100 เมตร ภายใน 2 วัน การติดตั้งถังเก็บน้ำ ภายใน 7 วัน ในพื้นที่บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำชับ เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ทั้ง กองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร การขึ้นทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะเวลา 3 ปี หนี้ไม่เกิน 500,000 บาท และการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
7 เมษายน 2556 , 13:07 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่