มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จัดพิธีมอบถวายข่วงพระเจ้าล้านนา(พุทธมณฑลล้านนา) ให้แก่กองทัพบก

  
     ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ ข่วงพระเจ้าล้านนา(พุทธมณฑลล้านนา) จากมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จัดพิธีมอบถวายข่วงพระเจ้าล้านนา(พุทธมณฑลล้านนา) บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แก่กองทัพบก นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานรับมอบ ซึ่งถือเป็นพุทธมณฑลแห่งแรก ที่มีการจัดสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ทุนการจัดสร้างกว่า 200 ล้านบาท เกิดจากศรัทธาประชาชน ภายใต้มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โดยภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญงาน ปอยหลวงข่วงพระเจ้าล้านนา ปู่จาศาสนา ตวยฮอยภูมิปั๋ญญา ฮักษาศิลปวัฒนธรรมหมู่เฮา ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2556 และเตรียมจัดพิธีมหามงคลสืบชะตาหลวง เวรตานให้บรรพบุรุษ ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อมอบถวายเป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นอานิสงส์ผลบุญผ่อนคลายกรรมแก่บ้านเมือง และแผ่นดินให้รอดพ้นจากสถานการณ์ความเดือดร้อน ความขัดแย้งต่างๆ ให้เกิดความสงบสุขในแผ่นดิน งานบุญดังกล่าวมีดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานหลายคนด้วยกัน
สำหรับข่วงพระเจ้าล้านนา ประกอบด้วย ข่วงพิธีกรรมทางศาสนา องค์พระเจ้าล้านนา พุทธมหาเจดีย์ข่วงพระเจ้าล้านนาและรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศาลาบาตร ศาลาธรรมและสระอโนดาต สังเวชนียสถาน เฮือนผญาปัญญาปูจาพระเจ้าล้านนา และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 
7 เมษายน 2556 , 20:26 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่