จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรอบเมืองเชียงใหม่และทุกอำเภอในพื้นที่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่รอบเมืองเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วเมืองเชียงใหม่ เริ่มที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด มีการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สงกรานต์อุษาอาคเนย์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2556 เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมีการจัดงาน สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2556 เพื่อเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ และรณรงค์ ฟื้นฟู ให้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญและควรปฏิบัติให้ดำรงอยู่สืบทอดอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการภาพถ่ายล้านนาในอดีต การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์พร้อมขบวนแห่ กาดหมั้ว ภาพยนตร์กลางแปลง การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวัดบนถนนพระปกเกล้า การประกวดทำตุงและหมากเบ็ง กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันที่ 13 เมษายน 2556
สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพและวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2556 มีการจัดขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผี้ง กิจรรมสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย 717 ปี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด ขบวนแห่เครื่องสักการะและสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ พิธีสักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ในส่วนของอำเภอต่างๆ มีการเตรียมกิจกรรมในพื้นที่ไว้ด้วยเช่นกัน
 
11 เมษายน 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่