แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

  
     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ขณะที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ขาเข้า เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณรถหนาแน่นขึ้น
นายสถิต เลาหเจริญยศ รองอธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 บริเวณทางแยกต่างระดับสารภี ทางหลวง หมายเลข 11 สายลำปาง-เชียงใหม่(ขาเข้า) โดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แจกน้ำดื่ม และเอกสาร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า เป้าหมายหลักของกรมทางหลวง คือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยกรมทางหลวงมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้แวะพักรถ บริการเครื่องดื่ม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง ตรวจสอบ สภาพถนนที่เป็นจุดเสี่ยง ระงับการก่อสร้างถนนในช่วงสงกรานต์ ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่ และในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มคึกคัก เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้น
 
11 เมษายน 2556 , 16:08 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่