รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เน้นเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนางานกรมประชาสัมพันธ์
นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมรับฟัง ณ ห้องแสดง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้อยากเห็นสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการสอนภาษา โดยสมมุตสถานการณ์ต่าง ๆ แบบสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้ประชาชนสนใจ และมีความรู้ในเชิง Edutainment โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน สร้างรายได้ให้ประชาชน ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ พัฒนาตามสภาพแวดล้อมในกรอบนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันอาเซียนและมีความพร้อม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีงบประมาณ 7700 ล้านบาทลงพื้นที่ โดยแบ่งขนาดจังหวัดขนาดเล็ก 70 ล้านบาท ขนาดกลาง 100 ล้านบาท และขนาดใหญ่ 130 ล้านบาทเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นเงินหมุนเวียนร้อยละ 80 และเงินอุดหนุนอีกร้อยละ 20
 
11 เมษายน 2556 , 16:50 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่