ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากร่วม ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากร่วม ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ มาร่วมขบวนให้ประชาชนสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยชุมชนต่าง ๆ 65 ชุมชนได้จัดขบวนอย่างวิจิตรงดงาม โดยนำพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ มาร่วมขบวน พระพุทธรูปสำคัญได้แก่พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว พระเจ้าฝนแสนห่า ที่จะนำออกให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่มาให้ประชาชนร่วมสรงน้ำและสักการะขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง ท่ามกลางขบวนแห่แบบล้านนาที่ประดับตกแต่งอย่างครบครัน ขบวนเริ่มตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐไปบนถนนท่าแพสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด นำประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และเดินรับการรดน้ำดำหัวจากประชาชนไปตลอดเส้นทาง
สำหรับสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ มีกิจกรรมสำคัญคืองานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่ข่วงประตูท่าแพ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด มีงานมหาสงกรานต์อุษาอาคเนย์ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับประเพณี วัฒนธรรมสงกรานต์จากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งไทย ลาว พม่า กัมภูชา และจีน และงานสืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่นำกิจกรรมสงกรานต์ล้านนาในอดีตมาแสดงให้ประชาชนได้ศึกษา
 
13 เมษายน 2556 , 14:57 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่