จังหวัดเชียงใหม่ มีสถิติอุบัติเหตุสะสม ผ่านไป 4 วัน มีจำนวนอุบัติเหตุ 68 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 67 คน และผู้เสียชีวิต 6 ราย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีสถิติอุบัติเหตุสะสม ช่วง 7 วันระวังอันตราย ผ่านไป 4 วัน มีจำนวนอุบัติเหตุ 68 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 67 คน สูงกว่าปีก่อน และผู้เสียชีวิต 6 ราย เท่ากับปีก่อน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2556 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง เท่ากับปีก่อน โดยอำเภอสันทราย จอมทอง แม่ริม และฝาง มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุด อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอเมือง ดอยสะเก็ด พร้าว สันกำแพง ฮอด อมก๋อย และดอยหล่อ อำเภอละ 1 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 14 คน เป็นชาย จำนวน 12 คน หญิง จำนวน 1 คน เท่ากับปีก่อน มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จำนวน 1 ราย เป็นชาย น้อยกว่าปีก่อน จำนวน 4 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรามากที่สุด 7 ครั้ง รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยและมีสิ่งกีดขวางบนถนน จำนวน 2 ครั้ง เท่ากัน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 ครั้ง รถปิคอัพ จำนวน 1 ครั้ง เกิดเหตุทางตรงมากที่สุด จำนวน 9 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล และหมู่บ้าน จำนวน 7 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เวลา 16.01-20.00 น. จำนวน 7 ครั้ง โดยการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 5,764 ครั้ง พบการกระทำผิดและดำเนินคดี จำนวน 1,691 ราย สูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 730 คัน
สำหรับสถิติสะสม ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2556 รวม 4 วัน มีจำนวนอุบัติเหตุ จำนวน 68 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 67 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 คน และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย เท่ากับปีก่อน
 
15 เมษายน 2556 , 13:16 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่