บรรยากาศรอบคูเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวยังปักหลักเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

  
     บรรยากาศรอบคูเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวยังปักหลักเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ในวันที่ 16 เมษายน 2556
ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 15 เมษายน 2556 พื้นที่เขตอำเภอรอบนอกได้มีการทำบุญ แห่ไม้ค้ำโพธิ์กันในหลายอำเภอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ ยังพบประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะบริเวณคูเมืองด้านใน และข่วงประตูท่าแพ การจราจรยังติดขัด แต่พบว่ามีปริมาณน้อยกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา ส่วนอำเภอรอบนอก ยังมีการสาดน้ำสงกรานต์บ้างประปราย และในช่วงเย็น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแสดงกตัญญูกตเวทิตา 84 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ณ ลานน้ำพุ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีกด้วย
สำหรับ ในวันที่ 16 เมษายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 13.30 น. ณ ประตูท่าแพ บริเวณถนนราชดำเนิน ไปจนถึงสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยจะใช้เส้นทางถนนท่าแพไปจนถึงพุทธสถาน จากนั้น จะเลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศและเลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ จะเป็นผู้นำขบวน ต่อด้วยขบวนสระเกล้าดำหัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม สโมสร สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และภาคเอกชน กว่า 30 ขบวน ซึ่งในแต่ละขบวนก็จะมีเครื่องสระเกล้าดำหัว ประกอบด้วย หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง ดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา แสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชมตลอดเส้นทาง
 
15 เมษายน 2556 , 16:58 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่