เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดพิธีรดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดพิธีรดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ รับทราบประเพณีที่ถูกต้อง ดีงาม ภายในงานมีการจัดขบวนฟ้อนสวยงามและขบวนแห่รดน้ำดำหัวตามประเพณีดั้งเดิม
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมคณะจากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสุมาลาโทษรดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ตามพิธีโบราณดั้งเดิม ณ ลานกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายในงาน ม่วนอกม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ รับทราบ ประเพณีที่ถูกต้อง ดีงาม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติของผู้ที่มาร่วมงาน มีการจัดขบวนฟ้อนสวยงามและขบวนแห่รดน้ำดำหัวตามประเพณีดั้งเดิมที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า งานสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดขึ้นในปีนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ซึ่งแต่เดิมประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมไปถึงการขอขมาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มีพิธีรดน้ำดำหัว พิธีสรงน้ำพระ การทำบุญตักบาตร และการเล่นน้ำ แต่ในปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังมักให้ความสำคัญกับประเพณีวันสงกรานต์ เป็นวันเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดงาน ม่วนอก ม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีการสรงน้ำพระ การแสดงพื้นเมือง กาดหมั้วครัวฮอม และพิธีสุมาลาโทษรดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงใหม่และชาวไทยได้รับรู้ถึงความสำคัญ และสามารถสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน
 
16 เมษายน 2556 , 11:23 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่