ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผย เตรียมสำรองรถโดยสารทุกเส้นทางรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับอย่างเพียงพอ

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผย เตรียมสำรองรถโดยสารทุกเส้นทางรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับอย่างเพียงพอ ซึ่งมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับตลอดทั้งวัน คาดว่า จะหนาแน่นในช่วงค่ำ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงว่า วันที่ 16 เมษายน 2556 ถือเป็นโค้งสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์ ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ บรรยากาศที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางกลับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้า ได้มีการเสริมรถไปแล้วกว่า 10 คัน เฉพาะในเส้นทางสายเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร เสริมรถเที่ยวปกติไปแล้ว 6-7 คัน คาดว่า จะมีความหนาแน่นของการเดินทางมากในช่วงค่ำวันนี้ ปกติรถสายเชียงใหม่- กรุงเทพมหานคร จะมีรถบริการวันละ 100 เที่ยว สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนเสริมรถเพิ่มอีก 50 เที่ยว เป็น 150 เที่ยว คาดว่า จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด ส่วนการเดินทางในภาคเหนือตอนบน ที่มีการเดินทางตลอดเวลา เตรียมแผนสำรองรถไว้แล้วประมาณ 100 คัน ซึ่งตลอดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2556 ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งผู้โดยสารได้หมดทุกคน ไม่มีตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง ประชาชนที่ต้องการเดินทาง ยังสามารถซื้อตั๋วได้ตลอดเวลา
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ในค่ำวันที่ 16 เมษายน 2556 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม เจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 5 จะมีการดูแลอำนวยความสะดวกในเดินทางที่ขนส่งอาเขต นอกเหนือจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584 บริการ 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2556 เป็นต้นมา ยังไม่พบการร้องเรียน การเก็บค่าโดยสารเกินราคา หรือขับรถประมาท ส่วนใหญ่จะสอบถามข้อมูลการเดินทางและการหลงลืมสัมภาระ สำหรับการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถสาธารณะต้องเป็นศูนย์ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
16 เมษายน 2556 , 12:45 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่