เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงการตรวจยืดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวการตรวจยืดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ พบผู้กระทำผิดหลายราย พร้อมตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ แถลงข่าวการตรวจยืดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการจับกุมตรวจยึดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภท เบียร์ สุรา และอื่นๆ จากผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าตามแนวคูเมืองเชียงใหม่ และบริเวณทางเท้าสาธารณะถนนห้วยแก้ว ซึ่งได้ฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข การอนุญาตที่กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ วันที่ 13 เมษายน 2556 มีผู้กระทำผิด จำนวน 15 ราย ของกลางที่ยึดได้ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์บรรจุกระป๋องยี่ห้อต่างๆ จำนวน 387 กระป๋อง เบียร์บรรจุขวดยี่ห้อต่างๆ จำนวน 41 ขวด วันที่ 14 เมษายน 2556 มีผู้กระทำผิด จำนวน 14 ราย ยึดเบียร์บรรจุกระป๋องยี่ห้อต่างๆ จำนวน 677 กระป๋อง เบียร์บรรจุขวดยี่ห้อต่างๆ จำนวน 10 ขวด และวันที่ 15 เมษายน 2556 มีผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย ยึดเบียร์บรรจุกระป๋องยี่ห้อต่างๆ จำนวน 8 กระป๋อง
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ทำการชี้แจง ทำความเข้าใจ กรณีเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ยุติการดื่มภายในบริเวณพื้นที่ตามแนวคูเมืองเชียงใหม่ กรณีตรวจพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มบริเวณแนวคูเมืองเชียงใหม่ ที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่สาธารณะและสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 
16 เมษายน 2556 , 13:45 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่