คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

  
    คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ รดน้ำดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ในทุกครั้งที่ถึงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยเริ่มต้นจากเข้ากราบนมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ ณ วัดบุพพาราม พระราชวินัยโสภณ และพระราชเจติยาจารย์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระราชสิงหวรมุนี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพปริยัติ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รดน้ำดำหัว คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ณ บ้านพัก สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เข้ากราบนมัสการ พระเทพโกศล ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง สักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เข้ากราบนมัสการ พระเทพวรสิทธาจารย์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง และเข้ากราบนมัสการ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในช่วงเย็น นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ นายอดิศร กำเนิดศิริ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 คน จะร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่และร่วมเดินในขบวนแห่เครื่องสักการะ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย
 
17 เมษายน 2556 , 10:23 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่