ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงานของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ออกเดินทางเพื่อสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่ง เริ่มต้นที่ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ บริเวณด้านหน้าค่ายกาวิละ พระเจดีย์ขาว บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ศาลหลักเมือง บริเวณแจ่งศรีภูมิด้านใน เสาอินทขิล บริเวณวัดเจดีย์หลวง พญามังราย บริเวณศาลพญามังราย พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย ประตูช้างเผือก ศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคำแดง) บริเวณแจ่งหัวรินด้านใน พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล ที่อนุสาวรีย์ช้างเผือก อนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ และอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ค่ายดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ โดยผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายหลังการเข้านมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ภายในจังหวัด ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานและถือเป็นขวัญ และกำลังใจของผู้บริหารราชการของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
18 เมษายน 2556 , 11:35 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ สวท.เชียงใหม่